Marknadsföring

Behöver du marknadsföra din verksamhet?

Vi kan informera om din verksamhet i våra nyhetsbrev och på TVS nyhetssida. Du kan även annonseratidskrift.nu. Vi har även omfattande emaillistor till utvalda kulturaktörer.

 

Skicka över informationen du vill delge, så kan vi vidarebefordra den till en lämplig kanal. Skicka till kansliet@tvs.se.

TVS6
                              Delta även på TVS evenemang.